20% rabatt på stickat och virkat 23-29 november! Kod: theotherside
Ninaballerina

Integritet

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress, namn, e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din order, skicka eventuella kundbrev och returer.

Vi har fått dina uppgifter från Izettle, efter att du lagt din beställning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, men du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kim Corein. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: k[email protected] eller telefonnr: 070-788 60 63. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.